Back

Aan de hand van bovenstaande foto's proberen we een beetje een beeld te scheppen van onze trip naar Zweden !

On the basis of some pictures above we try to create an image of our trip to Zweden !


Fife World  Winner Show 2015 - Malmö - Sweden .


Back home from the " World Winner Show " in Sweden  !! We looked forward to... " The "event of the year!

The World Winner Show that goes on every year during the last weekend of October.

A beauty contest on knife-edge and this time with almost 2000 cats registered ...

1995 to be exact 241  Maine Coons .. and there were beautiful ones between them !!

Roxx which was very young in her age group of 7 to 10 months while she only is 7.5 months ...

And yes.. she did it right.. She earned EX 1!

O'Manie did one step better ... She was in group 8... everything with silver... the most beautiful Silver female .

She lost the nomination by a Laperm ...


Terug thuis van de " Wereld Winner Show " in Zweden !! We keken er alweer even naar uit ..." Het " evenement van het jaar !

De Wereld Winner Show die elk jaar doorgaat tijdens het laatste weekend van Oktober ..

Een schoonheidswedstrijd op het scherp van de snee en deze keer met bijna 2000 katten ingeschreven ...

1995 om juist te zijn waarvan 241 Maine Coons ..en er waren prachtcoontjes bij !!

We gingen met twee van onze schatten ... Katjan's Roxx'Ann en  Katjan's O'Manie ..

Roxx die nog heel jong was in haar leeftijdscategorie van 7 to 10 maanden terwijl zij er nog maar 7.5 maandjes is ...

En toch deed ze het goed .. ze behaalde EX 1 !

O'Manie deed er een schepje bovenop ... Ze was  in groep 8 ..de mooiste poes met zilver !

Ze verloor uiteindelijk de nominatie door een Laperm ...

Alweer Super trots !!!