Back

Enkele sfeerbeelden hierboven ...

Some pictures above ...


Het is reeds 5 jaar geleden dat we van start gingen met onze Cattery van Maine Coons ....

Een ras waar we tot op vandaag nog steeds verliefd op zijn ...

In die vijf jaar van kleine bengels op de wereld helpen en de aangename - en minder aangename belevenissen op

de kattenshows is het ons al héél lang duidelijk dat na het welzijn van onze eigen schatten toch ook wel

 de juiste mensen vinden voor het adopteren van onze  Coontjes de twee belangrijkste dingen zijn voor ons !!

Daarom vonden we het een leuk idee alle mensen die van ons een kitten adopteerden een leuke dag

te bezorgen als dank voor hun goede zorgen voor hun Kids door middel van samen met hen een drankje en een hapje

te nuttigen .... het werd een geslaagd en fantastisch weerzien van héél wat fijne mensen die ondertussen samen konden

bijpraten over hun lievelingen ...

Nog eens bedankt aan jullie allen voor de supermooie dag !!!!


It has been 5 years since we began with our Cattery of Maine Coon cats....

A breed where we until today are still in love ...

In those five years of small baby 's helping to come on the world and the pleasant and less pleasant experiences on

the cat shows it is very clear to us  that after the welfare of our own treasures also find the right people for adopting

our Coonty's the two most important things are for us!!

That is why we felt it was a nice idea give all the people who adopted a kitten from us a nice day as thanks for their good

        care of their Kids by together with them have a drink and a bite to eat ....

It was a successful and wonderful reunion of a lot of fine people who meanwhile could catch up on their darlings  together...

Thanks again to you all for the super nice day!!!!